Segling

En båtklubb i Mälaren

Välkomna till segling på Ekerö Båtklubb!

Klubben anordnar kappseglingar, träningar och segelskola. I klubben kappseglar vi både SRS och J/70. Vi seglar på Kyrkfjärden, som ligger utanför EBKs hamn.
EBK är en klubb som satsar på bredden. Klubben arrangerar kvällsseglingar, då vi kappseglar med egna båtar, träning med J/70 samt regattor som Jungfrusundsregattan. Klubben satsatar aktivt på tjejsegling och juniorsegling. Flera av medlemmar tävlar på andra regattor som t.ex. SRS-kappseglingar och SM i J/70.
EBK har tillgång till en J/70 och tre 606 som kan användas för klubbens medlemmar för kappsegling och träning.

Måndagar

J/70 träning

På måndagskvällar tränar vi bankappsegling med J/70. Tid 18:30 – 20:30.

Onsdagar

Tjejsegling

På onsdagskvällar arrangerar klubben segelkurs för tjejer. Kursen anpassat så att både nybörjare och mer vana kan vara med. Segling sker först och främst med båttypen J/70. Tid 18:30 – 20:30. Fulltecknad 2020.