Seglingskommittén

En båtklubb i Mälaren

E-post

Kontaktpersoner

Anders Julin

Sammankallande

070 – 323 89 00

Anders Alverbäck

076 – 007 77 03

Alexander Barnard

070 – 267 15 33

Jan Björnsjö

073 – 914 91 67

Jenny Hill

070 – 589 99 79

Mårten Blix

070 – 584 94 98