606

En båtklubb i Mälaren

606 är en bra nybörjar båt och syns flittigt på kappseglingsbanorna.